PROMO KIT-- LOGOS, PROMO PICS, LIVE SHOW POSTERS, STAGE PLOT

KICKED OUTTA CHOIR PROMO KIT--LOGOS, PROMO PICS, STAGE PLOT, POSTERS

KICKED OUTTA CHOIR LOGOS

PROMO PICS

Live Show Posters

KICKED OUTTA CHOIR STAGE PLOT