PROMO KIT-- LOGOS, PROMO PICS, LIVE SHOW POSTERS, STAGE PLOT

KICKED OUTTA CHOIR LOGOS

PROMO PICS

Live Show Posters 11 X 17

Kicked Outta Choir Promo Sheet

KICKED OUTTA CHOIR STAGE PLOT